Nu startar höstterminen i begränsad omfattning…

Med stor besvikelse ser vi att pågående pandemi och smittspridning i samhället inte har minskat i den takt som vi dansare hoppats på. Detta innebär att Folkhälsomyndigheten och Svenska Danssport förbundets regler och rekommendationer från början av sommaren kvarstår. Dessa innebär bland annat avrådan från socialdans men också riktlinjer för hur kurs- och träningsverksamhet skall bedrivas. Det är tydligt att ÖDF som arrangör har ansvar för att minska smittspridning. Länk till DSF anvisningar.

Som du säkert förstår får detta avsevärda konsekvenser, inte minst ekonomiskt, för vår fina förening. Vi tvingas återigen flytta jubileumsfesten, seniorverksamheten pausas ytterligare och det är oklart när tordagsdanserna kan återupptas.

Vid styrelsemötet den 29 juli beslutade styrelsen att genomföra en del av de planerade veckokurserna. För att se vilka kurser som planeras att genomföras respektive vilka kurser och evenemang som ställs in, se här. För de kurser som genomförs, om det finns tillräckligt med deltagare, sker detta på annorlunda sätt och med färre deltagare än normalt.

För att följa Svenska Danssportförbundets riktlinjer kommer kurser som startas under hösten att genomföras på följande sätt:

  • Endast paranmälan. Inga byte, du dansar hela terminen med samma danspartner och på kursen finns inga hjälpdansare.
  • Varje kurs kommer att innehålla färre deltagare än normalt. Enstaka kurser kan behöva delas upp i två grupper vilket medför att kurstiden kan komma att justeras.
  • Kurstillfällena kommer att minskas till en timme för att undvika folksamlingar vid in- och utpassage samt möjliggöra uppdelning av kurser.  
  • Inga fikapauser under kurserna. Ingen försäljning och ”köket” är avstängt.
  • Föreningen tillhandhåller handsprit och/eller tvål. Städning av lokalen kommer att ske oftare än normalt.
  • Kursledare kommer endast att instruera på avstånd, dvs ingen kroppskontakt.

För dig som är kursdeltagare gäller:

  • Du skall stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Detta gäller även din danspartner.
  • Du skall ta med egen fylld vattenflaska.
  • Du skall hålla avstånd i kapprum, toalettkö, på dansgolvet etc.

För dig som redan är anmäld till kurs gäller följande:

Om du anmäld till kurs som inte genomförs kommer du automatiskt få ett mail om inställd kurs. Vi beklagar självfallet detta och önskar dig varmt välkommen tillbaka.

Om du är anmäld till kurs som planeras genomföras kommer du att få mail från vår kursadministration med mer information.

Vad tror vi om 2021? Styrelsen hoppas och tror att vi under 2021 kan fortsätta att succesivt utöka vår dansverksamhet för att komma tillbaka till normal omfattning när smittspridning och samhällets restriktioner så medger.

Ta vara på er tills vi har möjlighet att åter socialdansa. Under tiden är vår förhoppning att ni som medlemmar fortsätter stödja vår fina förening!

Styrelsen i Öresunds Dansförening