20 års fest blir till 25 års fest

Då vår tänkta 20-års jubileums fest blivit försenad p.g.a. Coronan så flyttar vi 20-års jubileumsfesten till att bli en 25-årsjubileums fest och gör det ordentligt då istället.

Tills 25 års jubileumsfesten kommer så kör vi höst och vårfest precis som vanligt.