Dansens hälsoeffekter

Dansens hälsoeffekter

Dans är rena hälsokuren!

Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Dansen gör oss också mer kroppsmedvetna och kreativa samt ökar vår livsenergi och självkänsla.

SEX intressanta rapporter