Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Anmälan

Anmälan till kurs öppnar normalt ca 8–12 veckor före kursstart. Datum för öppning av anmälan meddelas på hemsidan.

När anmälan är gjord får du omgående besked via mail att Din anmälan är registrerad. Om du inte får besked omgående, bör du kolla i din skräppost (beroende på inställningar i skräppostfiltret). OBS. Beskedet om att anmälan är registrerad innebär INTE att Du är antagen utan att Du står i kö.

Då det ofta råder överskott på följare är det ett tips att du som följare hittar en förare att anmäla dig tillsammans med. Par-anmälningar prioriteras och singelanmälda följare antas i den utsträckning som det finns singelanmälda förare.

Om du vill anmäla dig tillsammans med en danspartner så gör du endast EN anmälan. Fyll först i ditt eget namn, välj sedan att lägga till din danspartner och uppge dennes kontaktuppgifter. Detta innebär att ni båda är anmälda och kommer att få varsitt antagningsbesked med inbetalningsuppgifter. Din danspartner behöver alltså inte göra någon egen anmälan till kursen.

Anmälan är normalt öppen fram till 3 veckor före start av kurs. Undantag är nybörjarkurser som normalt är öppna fram till 1 vecka före start. Sen anmälan efter anmälan stängt blir en s.k. efteranmälan och antagning görs i mån av plats samt mot en administrationsavgift.


Antagning

Antagning till kurs påbörjas normalt ca 6 veckor före start av event/kurs. När du är antagen skickas antagningsbekräftelse med faktura till den mailadress du uppgett vid anmälan. Om du inte får antagningsbekräftelse beror detta på att kursen är fulltecknad eller att det saknas förare resp. följare.

Vid fulltecknad kurs, eller om det saknas förare/följare, sätts du upp på kölista och meddelas via mail. Om du inte vill stå kvar i kön bör du inom en vecka avanmäla din plats. På detta sätt minskar kölistan och platserna går till de som verkligen vill gå kursen. Avanmälan ska göras till kursanmalan@odf.nu.

Om du anmält dig i god tid och inte fått mail med antagningsbekräftelse eller kö-plats 3–4 veckor före kursstart, bör du kolla i din skräppost (beroende på inställningar i skräppostfiltret). Vid för få anmälda deltagare eller av annan orsak kan kursen ställas in. Anmälda deltagare meddelas då via mail och ev. betald kursavgift återbetalas.


Betalning

När du blivit antagen är det viktigt att Du betalar rätt summa med det OCR-nummer som står i din antagningsbekräftelse/faktura. Varje aktivitet har olika OCR-nummer. Om du samtidigt betalar mer än en faktura får dessa EJ slås ihop.

Kursavgiften ska vara inbetald senast det datum som framgår av antagningsbekräftelsen/fakturan. Om du inte betalar fakturan i rätt tid kommer du inte att bli antagen till andra kurser/fester som du anmäler dig till.

Medlemskap krävs för alla kurser, har du inte medlemskap vid antagning till kursen kommer denna summa läggas på kursavgiften. Medlemsavgift: 300 kr/år. Halvår 150 kr (från den 1/7).

Antagningsbekräftelse/faktura skickas alltid via mail, inte med vanlig post.


Avbokning

Efter besked om antagning har du en ångerperiod på 14 dagar då du kan avboka utan kostnad. Därefter är din anmälan bindande och avgift tas ut vid avbokning. OBS. Du har kortare ångerfrist om kursen startar under ångerperioden.

Avbokning av kurs ska personligen ske till kursanmalan@odf.nu. Avbokningen är giltig när du fått ett svarsmail från oss. Utebliven betalning och/eller frånvaro på kursen räknas INTE som avbokning.

Efter att din anmälan blivit bindande kan avbokning ske fram till 7 dagar före kursstart mot en administrationsavgift på 10% av kursavgiften, dock lägst 100 kr.

Vid avbokning senare än 7 dagar men före kursstart är administrationsavgiften halva kursavgiften, dock lägst 100 kr (gäller även för din anmälda danspartner vid anmälan till kurs med obligatorisk par-anmälan).

Vid avbokning efter att kurs har påbörjats sker ingen återbetalning.

Om du avbokar pga. sjukdom och uppvisar läkarintyg återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats förutom 100 kr (gäller även för din anmälda danspartner vid anmälan till kurs med obligatorisk par-anmälan).

ÖDF betalar ut det belopp du har rätt till efter att ÖDF har emottagit Dina bankuppgifter.


Publicering av fotografier och rörlig media

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma på socialdanser och kurser för marknadsföring på webben och i tryck. Om du inte vill förekomma i sådan publicering är det ditt ansvar att meddela detta vid respektive kurs eller evenemang.