Övriga funktionärer

Övriga funktionärer

Dans på stranden

Porträttbild Mats Meijer
Mats Meijer – Sammankallande
Porträttbild Eva Persson
Eva Persson

Festkommittén

Porträttbild Lena Ekelund
Lena Ekelund – sammankallande
Porträttbild Robert Alexandersson
Robert Alexandersson
Porträttbild Mia Andersson
Mia Andersson
Porträttbild Marie Jansson
Marie Jansson
Porträttbild Olof Jansson
Olof Jansson
Porträttbild Peter Lindskog
Peter Lindskog
Porträttbild Jannica Nilsson
Jannica Nilsson
Porträttbild Marie Åstrand
Marie Åstrand

Hemsidan

Porträttbild Nina Ohm
Nina Ohm

Brandskyddsansvariga

Porträttbild Thomas Hagman
Thomas Hagman
Mats Meijer

Kursadministration

Porträttbild Nina Ohm
Nina Ohm
Porträttbild Eva Oldhammer
Eva Oldhammer

Musikansvariga för torsdagsdanserna

Porträttbild Mats Meijer
Mats Meijer – Sammankallande
Porträttbild Madeleine Friberg
Madeleine-Friberg
Porträttbild Thomas Hagman
Thomas Hagman
Porträttbild Lars Hägg
Lars Hägg
Porträttbild Jonas Lundberg
Jonas Lundberg
Porträttbild Minnie Sjostedt
Minnie Sjöstedt
Johan Sörensen
Johan Sörensen

Revisorer

Porträttbild Martin Philip
Martin Philip – Revisor
Jan Christensson – Revisor
Katarina Andersson – Revisor suppleant

Valberedning

Porträttbild Mia Andersson
Mia Andersson
Porträttbild Martina Gregorius
Martina Gregorius
Porträttbild Jonas Lundberg
Jonas Lundberg