Styrelse

Styrelse

Ansvarsområden

CAFÉ
Ansvar för att upprätthålla och utveckla ÖDF:s café
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu  

DANS PÅ STRANDEN
Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu  

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Marie Löfgren
Kontakt: kassor@odf.nu

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu  

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

HEMSIDA
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Sussi Lundborg
Kontakt: webmaster@odf.nu  

HLR
Ansvar för föreningens HLR-utrustning
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: eva.oldhammer@odf.nu

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu

IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet
Ansvariga: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu

KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Sussi Lundborg / Eva Oldhammer
Kontakt: kursanmalan@odf.nu  

KURSER, veckokurser
Ansvar för planering av föreningens veckokurser
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu   

KURSER, övriga
Ansvar för planering av föreningens övriga kurser
Ansvarig: Mattias Gregorius och Johan S. Hansen
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu och johan.hansen@odf.nu

KURSLEDARE
Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu

LJUDTEKNIK
Ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning
Ansvarig: Johan S. Hansen / Håkan Stanley
Kontakt: johan.hansen@odf.nu / ordforande@odf.nu

LOKAL
Ansvar för föreningens lokal
Ansvarig: Håkan Stanley/Johan S. Hansen
Kontakt: ordforande@odf.nu / johan.hansen@odf.nu

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

ORDFÖRANDE
Ansvar för att leda styrelsens arbete
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu

PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

SENIORVERKSAMHET
Ansvar för föreningens seniorverksamhet
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu

SOCIAL- OCH TRÄNINGSDANSER
Ansvar för planering och genomförande av träningsdanser och socialdanser
Ansvarig: Eva Oldhammer / Jenny Wall
Kontakt: eva.oldhammer@odf.nu / jenny.wall@odf.nu

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen
Ansvarig: Mattias Gregorius
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu

VÅR OCH HÖSTFEST
Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu