Styrelse

Styrelse

Ansvarsområden

CAFÉ
Ansvar för att upprätthålla och utveckla ÖDF:s café
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: eva.oldhammer@odf.nu  

DANS PÅ STRANDEN
Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden
Ansvarig: Ferry Einarsson
Kontakt: ferry.einarsson@odf.nu

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Marie Löfgren
Kontakt: kassor@odf.nu

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu  

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

HEMSIDA
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Nina Ohm
Kontakt: webmaster@odf.nu  

HLR
Ansvar för föreningens HLR-utrustning
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: eva.oldhammer@odf.nu

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Christine Palm, Mattias Gregorius
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu / christine.palm@odf.nu  

IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet
Ansvariga: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu

KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Eva Oldhammer, Nina Ohm
Kontakt: kursanmalan@odf.nu  

 

KURSUTBUD
Ansvar för planering av föreningens kurser
Ansvarig: Christine Palm, Mattias Gregorius
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu / christine.palm@odf.nu  

KURSLEDARE
Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare
Ansvarig: Christine Palm
Kontakt: christine.palm@odf.nu

LJUDTEKNIK
Ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu

LOKAL
Ansvar för föreningens lokal
Ansvarig: Ferry Einarsson
Kontakt: ferry.einarsson@odf.nu

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

ORDFÖRANDE
Ansvar för att leda styrelsens arbete
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: ordforande@odf.nu

PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: ordforande@odf.nu

SENIORVERKSAMHET
Ansvar för föreningens seniorverksamhet
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: ordforande@odf.nu

SOCIAL- OCH TRÄNINGSDANSER
Ansvar för planering och genomförande av träningsdanser och socialdanser
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt:jenny.wall@odf.nu

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen
Ansvarig: Mattias Gregorius
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu

VÅR OCH HÖSTFEST
Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén
Ansvarig: Linda D’Amore/Marie Löfgren
Kontakt: ordforande@odf.nu/mailto:kassor@odf.nu