Styrelse

Styrelse

Ansvarsområden

BIDRAGSANSÖKNINGAR
Ansvara för att söka de bidrag som är tillämpliga för ÖDF
Ansvarig: Bengt Larsson/Alf Ekelund
Kontakt: kassor@odf.nu

CAFÉ
Kontaktperson mot ansvariga funktionärer, Mats Meijer och Eva Persson
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: eva.oldhammer@odf.nu  

DANS PÅ STRANDEN
Kontaktperson mot ansvariga funktionärer, Mats Meijer och Eva Persson
Ansvarig: Ferry Einarsson
Kontakt: ferry.einarsson@odf.nu

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Bengt Larsson (vice kassör Alf Ekelund)
Kontakt: kassor@odf.nu

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu  

FESTER VÅR- och HÖSTFEST
Kontaktperson mot festkommittén
Ansvarig: Linda D’Amore/Bengt Larsson
Kontakt: ordforande@odf.nu

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

HEMSIDA/TV i lokalen
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Nina Ohm
Kontakt: webmaster@odf.nu  

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Christine Palm/Mattias Gregorius
Kontakt: kursverksamhet@odf.nu  

IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu  

KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet tillsammans med kommunikationsgruppen
Ansvariga: Alf Ekelund/Christine Palm
Kontakt: kursverksamhet@odf.nu/ alf.ekelund@odf.nu

 

KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Eva Oldhammer/Nina Ohm
Kontakt: kursanmalan@odf.nu  

KURSUTBUD
Ansvar för planering av föreningens kursutbud
Ansvarig: Christine Palm/Mattias Gregorius
Kontakt: kursverksamhet@odf.nu 

KURSLEDARE (interna)
Ansvar för att interna kursledare finns i rätt omfattning
Ansvarig: Christine Palm
Kontakt: kursverksamhet@odf.nu

LOKAL (111:an)
Ansvar för föreningens lokal
Ansvarig: Ferry Einarsson/Linda D’Amore/Alf Ekelund
Kontakt: ferry.einarsson@odf.nu/ordforande@odf.nu

LJUDTEKNIK
Kontaktperson mot ansvarig funktionär, Mats Meijer
Ansvarig: Alf Ekelund
Kontakt: alf.ekelund@odf.nu

MUSIKANSVARIGA
Kontaktperson mot ansvarig funktionär, Mats Meijer
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: ordforande@odf.nu

SENIORVERKSAMHET
Kontaktperson mot ansvarig funktionär, Stefan Fagerström
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: ordforande@odf.nu

SOCIAL- OCH TRÄNINGSDANSER
Ansvar för planering och genomförande av social- och träningsdans
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt:jenny.wall@odf.nu

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen (TS)
Ansvarig: Mattias Gregorius
Kontakt: mattias.gregorius@odf.nu