Styrelse

Styrelse

Ansvarsområden

CAFÉ
Ansvar för att upprätthålla och utveckla ÖDF:s café
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: mats.meijer@live.se  

DANS PÅ STRANDEN
Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: mats.meijer@live.se  

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Marie Löfgren
Kontakt: kassor@odf.nu

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu  

FESTER
Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: e.oldhammer@gmail.com   

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan.sorensen@odf.nu  

HEMSIDA
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Susanne Lundborg
Kontakt: webmaster@odf.nu  

HLR-UTRUSTNING
Ansvar för föreningens HLR-utrustning
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: e.oldhammer@gmail.com

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu

IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan.sorensen@odf.nu  

KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet
Ansvariga: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu

KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Susanne Lundborg / Eva Oldhammer
Kontakt: kursanmalan@odf.nu  

KURSER
Ansvar för planering av föreningens kursutbud
Ansvariga: Stefan Fagerström/Linda D’Amore
Kontakt: stefan.fagerstrom@odf.nu / linda.damore@odf.nu   

KURSLEDARE
Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare
Ansvarig: Linda D’Amore
Kontakt: linda.damore@odf.nu

LJUDTEKNIK
Ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: mats.meijer@live.se  

LOKAL (111:AN)
Ansvar för föreningens lokal
Ansvariga: Stefan Fagerström / Håkan Stanley
Kontakt: stefan.fagerstrom@odf.nu / ordforande@odf.nu   

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Jenny Wall
Kontakt: jenny.wall@odf.nu

ORDFÖRANDE
Ansvar för att leda styrelsens arbete
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu

PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan.sorensen@odf.nu

SOCIALDANSER
Ansvar för planering och genomförande av torsdagsdanser, dansglädjetävlingar och övriga socialdanser
Ansvarig: Mats Meijer / Eva Oldhammer
Kontakt: mats.meijer@live.se eller e.oldhammer@gmail.com

TEDANSER
Ansvar för socialdans på dagtid, vardagar
Ansvarig: Stefan Fagerström
Kontakt: stefan.fagerstrom@odf.nu

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: ordforande@odf.nu